صفحه اصلی

03/17 1394

دریافت مواد آموزشی و فیلم کارگاه های آموزشی دکتر امین نظارات (کلادسیم Cloudsim، کلاسترهای Beowulf، کارگاه کلاستر GPU و ...)

به اطلاع علاقه مندان و متقاضیان محترمی که تقاضای خرید مواد آموزشی و فیلم یکی از کارگاه های آقای دکتر امین نظارات را دارند می رساند که برای تهیه این سی دی می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

در صورت تمایل به خرید هر کدام از محصولات می توانید به فروشگاه اینترنتی سایت مراجعه نمایید.

 از منوهای بالای سایت نیز می توانید وارد فروشگاه اینترنتی شوید